DMH's News [ https://facebook.com/dmhinfo ]

ข่าวรับสมัครงาน => ข่าวรับสมัครงาน [กรมสุขภาพจิต] => Topic started by: waranya on Sep 30, 2019, 10:24 AM

Title: สำนักเทคฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการคอมฯ
Post by: waranya on Sep 30, 2019, 10:24 AM
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์