DMH's News [ https://facebook.com/dmhinfo ]

ข่าวรับสมัครงาน => ข่าวรับสมัครงาน [กรมสุขภาพจิต] => Topic started by: dmhstaff on Oct 04, 2019, 01:54 PM

Title: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ นักวิชาการคอมฯ
Post by: dmhstaff on Oct 04, 2019, 01:54 PM
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (โดยวิธีการใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต มาขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรภนะฯ)