DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

อบจ.สกลนคร เปิดสอบพนักงานจ้างทั่วไป

อบจ.สกลนคร เปิดสอบพนักงานจ้างทั่วไป
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2016, 10:12:09 pm »
อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2-19 สิงหาคม 2559

ตำแหน่งงานที่ อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สนับสนุนการสอน 1 อัตรา)  จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ