DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์

ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์
« เมื่อ: เธชเธดเธ‡เธซเธฒเธ„เธก 15, 2017, 11:43:43 PM »
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบผู้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียดจากน้ำท่วมในอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ กรมสุขภาพจิต ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
๑. ทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการให้คำปรึกษาและการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ในรายที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าจะมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้   ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT)โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ กรมสุขภาพจิต ได้เตรียมลงพื้นที่ให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจอย่างต่อเนื่องร่วมกัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๒. ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) ได้ประสานการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตร่วมกันมาโดยตลอด ที่ผ่านมา ได้มีการลงเยียวยาจิตใจประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหลวง ตำบลบึงเกลือ และตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีการส่งต่อข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อติดตามต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓. จากการลงพื้นที่ประสบอุทกภัย ฝั่งลำพาน ต.ลำพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงชุมชนรอบตัวอำเภอเมือง เพื่อประเมินผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ พบหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบฯได้แก่ หมู่ ๘, ๙, ๑๐ และ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งสีดา ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ ได้รับผลกระทบจนต้องอพยพขึ้นมาอาศัยบนศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอดแนวพนังกั้นน้ำ มี ๖๗ หลังคาเรือน
๔. ตลอดช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด แวะเวียนมาสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม พบว่าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบบางส่วน ยังมีความเครียด เนื่องจากรู้สึกเป็นห่วงบ้านและทรัพย์สิน
๕.มีผู้เข้ารับการประเมินปัญหาสุขภาพจิต ๑๖๑ คน พบมีระดับความเครียดสูง ๖ คน เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ๗ คน ทั้งหมด มีโรคประจำตัวเป็นโรคทางกายเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีภาวะอารมณ์เศร้าอยู่แต่เดิม  ในจำนวนนี้ มี ๑ ราย ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังและมีภาวะอารมณ์เศร้าอยู่แต่เดิม ได้มีการส่งต่อเพื่อรับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และมีการปรึกษาจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาต่อไป ส่วนผู้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ารายอื่นๆ ได้ประสานส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อการวินิฉัยที่เหมาะสม และดูแลต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว....