DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข

dmhstaff

  • *****
  • 2259
    • Department of Mental Health.
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562