DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

dmhstaff

  • *****
  • 2252
    • Department of Mental Health.
ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ