DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
2
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562
3
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำระบบอิเล็กทรอนิกส์
4
ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต
5
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
7
ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
8
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมสุขภาพจิต ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9
ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต
10
ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้า: [1] 2 3 ... 10